CYLINDRY NICASIL

Cylindry wykonuje się ze specjalnego stopu lek-kiego (aluminium), których gładź pokrywana jest warstwą NiCaSil. Specjalna powłoka charaktery-zuje się podwyższoną odpornością na ścieranie i wysokim współczynniku przewodzenia ciepła. Skuteczne i szybkie odprowadzanie ciepła po-zwala na pracę silnika pod dużym obciążeniem. W każdym, dedykowanym zestawie, znajdują się tłoki oraz precyzyjnie wykonane, najwyższej jakości uszczelki. Cylindry zwiększające pojem-ność silnika fabrycznie wyposażone są również w odpowiednią głowicę.